Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Toch willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. De meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn:

Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie komt vaker voor dan je denkt. Dit seksueel grensoverschrijdende gedrag kan zich in allerlei situaties voordoen: helaas ook binnen de vereniging. Wist je bijvoorbeeld dat 12% van de jeugdige sporters ooit seksuele intimidatie heeft ervaren?

Pesten
Pesten komt overal voor… Op werk, op school of bij de sportclub. Het komt zó vaak voor dat we bijna
allemaal wel iemand kennen die ooit geconfronteerd is met pestgedrag.

Discriminatie
Discriminatie komt op allerlei manieren voor en kan op verschillende gronden gebaseerd worden.
Niet alleen is discriminatie erg kwetsend; een aantal vormen van discriminatie is zelfs volgens de wet verboden.

Agressie
Van beschadigde materialen tot gewonde vrijwilligers: agressie binnen je organisatie kan vergaande
gevolgen hebben. Bijna ieder bestuur krijgt wel eens met agressie binnen de organisatie te maken.

Vertrouwenspersoon

Jacqueline Brachwitz
vertrouwenspersoon@zkkdelfzijl.nl

 

Het Zeekadetkorps Delfzijl wil er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag binnen het Korps te
voorkomen. We hebben hiertoe een protocol ongewenst gedrag opgesteld. Dit protocol geeft een aantal afspraken en handelingsalternatieven voor situaties, waarin sprake is van ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan. Daarbij moeten, we echter ook een kanttekening plaatsen. Niet alleen bij Zeekadetkorps Delfzijl, maar ook daarbuiten is de ervaring dat elke situatie weer anders is.Vermoedens van ongewenst gedrag en in het bijzonder seksueel misbruik, zijn soms moeilijk hard te
maken en er doemen telkens weer andere dilemma’s op.

Dit protocol is dan ook een algemeen hulpmiddel. Het biedt zowel bescherming als verplichting, maar geen pasklare oplossing. De manier waarop je moet handelen, valt niet precies te beschrijven. Het is en blijft altijd weer maatwerk.

Dit protocol beschermt degenen die ernaar handelen, aangezien zij zich gedekt voelen door beleidsafspraken van de Stichting Zeekadetkorps Delfzijl. Aan de andere kant geeft het protocol de verplichting om op de vastgelegde manier te handelen. Verder kan dit protocol een positief effect hebben op de signaalgevoeligheid en het zelfvertrouwen van leidinggevenden om met een vermoeden van ongewenst gedrag
om te gaan.

Dit protocol heeft betrekking op het contact tussen leidinggevenden en (jeugd)leden en op ongewenst gedrag tussen (jeugd)leden onderling.

Om de tekst beter leesbaar te laten zijn, spreken we steeds over leidinggevenden. Daaronder verstaan we alle personen die op de een of andere manier betrokken zijn bij Zeekadetkorps Delfzijl activiteiten.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Bestuursleden, Officieren, Onderofficieren en Vrijwilligers van het H&S team.

Uit dit protocol kun je veel informatie halen voor de manier waarop je problemen rond ongewenst gedrag tegemoet treedt. Daarnaast kun je ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon van het Zeekadetkorps Delfzijl.

Wil je zeekadet worden?

Kom snel een keer langs! Je kunt twee zaterdagen gratis komen kijken, voordat je een beslissing neemt. Neem van te voren even contact met ons op, zodat wij rekening kunnen houden met een extra gast aan boord.