Bezoek van:

DE duitse NDR-televisie

 

Duitse NDR-televisie legt het Zeekadetkorps in Delfzijl vast voor “Nordseereport”

Op zaterdag 7 oktober 2023 heeft de Duitse NDR-televisie exclusieve filmopnames gemaakt van het
Zeekadetkorps in Delfzijl voor hun programma “Nordseereport.” Het evenement begon met een gezamenlijke
start om 10.00 uur aan boord van de O.S. Naarden. De filmopnames geven een inzicht in het leven van de
Zeekadetten en hun maritieme activiteiten.

Activiteiten rond en op het water.
Gedurende de dag werden er interviews gehouden aan boord van het opleidingsschip (O.S.) Naarden. De
filmopnames hebben verschillende activiteiten en gebeurtenissen vastgelegd:
1. Man over Boord Oefening: In samenwerking met ‘Ubels Offshore’ voerden de Zeekadetten een
Man over Boord oefening uit, onder het thema ‘Overleven op Zee.’ Hierbij leerden ze essentiële
vaardigheden zoals het springen van boord in overlevingspakken en het redden van personen in
het water.
2. Zeilen: De Zeekadetten toonden hun expertise in het optuigen van zeilvletten en het beheersen van
de wind om te zeilen.
3. Diverse activiteiten: aan boord werden activiteiten vastgelegd zoals instructies over het werken in
de machinekamer, eten maken in de kombuis, Keesje (tros) werpen, communiceren via portofoon,
en in het algemeen activiteiten die bemanningsleden van een zeeschip moeten kunnen uitvoeren.

Nordseereport
Het programma “Nordseereport” wordt maandelijks nationaal uitgezonden op de Duitse NDR-televisie en richt
zich op maritieme verhalen en reportages van rond de Noordzeekust. In een toekomstige aflevering zal de
focus liggen op de westelijke oever van de Dollard en de lagere Eems, waarbij het Zeekadetkorps Delfzijl een
centrale rol zal spelen. De filmopnames bieden een unieke kijk op het werk en de opleiding van de
Zeekadetten. De toewijding van het Zeekadetkorps aan maritieme vaardigheden en het behoud van veiligheid
op zee staat centraal.

Over het Zeekadetkorps
Het Zeekadetkorps is een maritieme jeugdorganisatie die jongeren de kans biedt om kennis te maken met het
maritieme leven en hen voorbereidt op mogelijke maritieme carrières. Het korps biedt opleidingen en
praktische ervaringen aan boord van zee- en binnenvaartschepen en leert essentiële vaardigheden voor het
veilig opereren op zee.
Het Zeekadetkorps Delfzijl beschikt over een voormalige mijnenveger van de Koninklijke marine (ex Hr.Ms.
Naarden) en heeft iedere zaterdag de korpsdag. Hoogtepunten ieder jaar vormen het zomerkamp samen met
andere korpsen uit het land, weekenden met vooral de korpsen uit het noorden van het land (Harlingen,
Lemmer) en maritieme evenementen in Delfzijl (Delfsail, Pinksterfeesten). Het korps speelt ieder jaar een
belangrijke rol bij de 4 mei herdenking.

Wil je zeekadet worden?

Kom snel een keer langs! Je kunt twee zaterdagen gratis komen kijken, voordat je een beslissing neemt. Neem van te voren even contact met ons op, zodat wij rekening kunnen houden met een extra gast aan boord.