image1 image1 image1

Dienstvakken

Aan boord van het o/s Naarden hebben we een aantal verschillende dienstvakken. De diensten aan boord hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden, en samen zorgen ze ervoor dat de boel goed blijft draaien. Binnen deze dienstvakken kan de kadet een aantal brevetten (certificaten) halen waardoor hij steeds meer kennis krijgt over de diverse onderdelen die met zijn dienstvak te maken hebben.

De verschillende dienstvakken zijn:

- Nautische Dienst (ND)
- Technische Dienst (TD)
- Logistieke Dienst (LD)
- Verbindingsdienst (VD)
- Scheeps Beveiligings Dienst (SBD)

Technische Dienst

Dit dienstvak heeft alles te maken met de techniek aan boord. De kadet krijgt praktijkles over motoren, gereedschappen, elektriciteit aan boord, en alles wat verder met techniek te maken heeft. Hun activiteiten bestaan voornamelijk aan het onderhoud van motoren, pompen, enz. Zij zorgen ervoor dat tijdens de korpsdag het licht brand en er genoeg stroom is, het sanitair werkt, en er drinkwater beschikbaar is. Tijdens het varen starten hun de hoofdmotoren en hulpgeneratoren en zorgen dat deze blijven draaien. Verder zorgen ze ook voor het technisch onderhoud van de bijboten.

TD

Logistieke Dienst

De logistieke dienst heeft een belangrijke taak aan boord. Namelijk het verzorgen van de maaltijden aan boord tijdens de korpsdagen en weekenden. Als lid van deze dienst leer je alles wat te maken heeft met hygiëne en voedsel. Tijdens de korpsdag bereiden ze de maaltijden van de kadetten die tijdens de middagpauze genuttigd wordt, beheren de toko (plaats waar frisdrank en snoep te koop is) en zetten koffie en thee. Ook de inkoop voor de diverse dienstvakken behoort tot hun taak.

LD

Nautische Dienst

Deze dienst is verantwoordelijk voor het gebeuren aan het dek en op de brug. Hun activiteiten bestaan onder andere uit het onderhouden van het schip, roeien en zeilen, knoppen en splitsen, en nautische kennis opdoen die nodig is tijdens het varen, zoals bijvoorbeeld kaartlezen en koersen uitzetten. Zij zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier vastleggen van het schip na een vaartocht, de veiligheid aan dek, en navigatie op de brug tijdens het varen.

ND1

Anker

Verbindingsdienst

De verbindingsdienst houd zich bezig met de communicatie apparatuur aan boord. Ze doen kennis op over morse, seinvlaggen, elektronica, de marifoon, en allerlei zendapparatuur.

 locatie

Scheeps Beveiligings Dienst

De scheeps beveiligings dienst is verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Deze dienst komt in actie wanneer er bijvoorbeeld brand uitbreekt aan boord of als er een lekkage is. Tijdens de opleiding leer je alles over brandbestrijding, blusmiddelen, veiligheid, en de werking van blusapparatuur aan boord.