image1 image1 image1

Activiteiten van het zeekadetkorps

Elke zaterdag komen de zeekadetten vanaf 10.15 uur tot ca. 16.30 uur samen. Op de Korpsdag gaan een aantal bakken roeien en zeilen, is er een wachtbak die het schip opruimt en schoonmaakt, en is een bak bezig met het (leren) onderhouden van het materiaal. De kadetten houden zich vooral bezig met de taken van het dienstvak waar ze deel van uit maken.

In de wintermaanden wordt er vooral theorieles gegeven. De praktijklessen vinden het gehele jaar door plaats, tijdens bovengenoemde activiteiten. Gedurende het jaar worden er kampen en weekenden georganiseerd. Locaties zijn bijna alle wateren die Nederland rijk is.

kaarten

In de zomer wordt het Nationale Zomerkamp georganiseerd. Op dit kamp komen alle korpsen bijeen met hun korpsschepen. Onder leiding van een staf van de Koninklijke Marine worden er gedurende 7 dagen gestreden om de KVNR-zeiltroffee en de DGSM-roeitroffee. Alle korpsen worden beoordeeld volgens een vastgesteld schema van onderwerpen.

De zeil- en roeitroffee.

Hiervoor worden er in vletten en sloepen gezeild. De vletten worden door de korpsen zelf meegenomen, de sloepen zijn afkomstig van de Koninklijke Marine.

Zeilen

Tijdens deze kampen wordt het geleerde in de praktijk gebracht:

- de hofmeesters slaan aan het koken
- de machinisten zorgen dat alles blijft draaien
- de nautische dienst zorgt dat het schip gevaren wordt

Daarnaast wordt veel tijd besteed aan zeilen, roeien, het maken van trektochten, zwemmen en ga zo maar door: alles op, rond en in het water.

Doordat de zeekadetten over de hele wereld verspreid zijn, worden er uitwisselingen georganiseerd. De mogelijkheid bestaat dat de zeekadetten naar Canada, Verenigde Staten, Groot Brittannië, Belgiëkunnen gaan, om daar kennis te maken met andere zeekadetten.

Zonnen